อบรม MikroTik สำหรับผู้ประกอบการ

trainingatkorat

ข้อมูลหลักสูตร Mikrotik For Hotspot ISP

 • Hotspot
 • Loadbalance (PCC, Firewall Marking,OSPF)
 • Log
 • Proxy
 • VPN (PPTP, L2TP+IPSec)
 • Routing (Static)
 • Advanced QoS (PCQ)

กลุ่มเป้าหมาย: สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจรวมทั้งผู้ดูแลระบบ

ความต้องการขั้นพื้นฐาน :

 1. มีความสนใจในระบบเครือข่ายและมีความรู้พื้นฐานTCP/IP
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Internet พื้นฐานได้
 3. คอมพิวเตอร์ที่มี Wireless และ LAN 1เครื่อง
 4. สาย LAN 2เส้น
 5. รางปลั๊กไฟ (อย่างน้อย4ช่อง)

วัตถุประสงค์ : 

 1. เพื่อให้ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับRouter OS
 2. สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Mikrotik
 3. นำอุปกรณ์ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้งานกับองค์กรหรือหน่วยงาน
 4. เพิ่มศักยภาพในการใช้งานให้หลากหลายและตรงความต้องการ

ค่าใช้จ่าย :

 1.  อบรมราคา 3,999 บาท (เอกสารการอบรม, รวมอาหาร, เครื่องดื่ม)

ภาษาที่ใช้ในการอบรม : ภาษาไทย

ลงชื่ออบรม : 096 659 1951 , 096 659 1415 หรือ th@trainingmikrotik.com

สถานที่อบรม : โรงแรม The Zenith Residence Hotel จ.นครราชสีมา